Ponieważ tym tylko schlebiamy...

Maria Karolina Leszczyńska
Ponieważ tym tylko schlebiamy, których pragniemy oszukać, każde przeto pochlebstwo jest zniewagą.