Pospólstwa błędem jest to, ...

Maria Karolina Leszczyńska
Pospólstwa błędem jest to, iż naszą wielkość sądzi miarą naszych dostatków, naszym zaś błędem jest to, że temu wierzymy.