Poświęcił świątynię, zan...

babilońskie
Poświęcił świątynię, zanim zaczął ją budować.