Powieść jest to zwierciadło...

Stendhal
Powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu.