Powinno być utworzone niepodl...

Woodrow Wilson
Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza; jego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana układem międzynarodowym.

Najczęściej szukane:

ejsmond ,   morze ,   szkoła ,   Biblioteka ,   biblioteki ,   bibliotek ,   indianin ,   pranie ,   seneca ,   boks ,