Powinno być utworzone niepodl...

Woodrow Wilson
Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza; jego niezawisłość polityczna, gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana układem międzynarodowym.

Najczęściej szukane:

czekoladki ,   ...nie cierpi gadulstwa ,   facebook ,   tolerancja ,   nadzieja ,   nie na temat ,   próba wzroku ,   pochlebstwo ,   tulipa ,   owoc ,