Powtórzyć sukces jest jeszcz...

Margot Fonteyn
Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy.