Prawda do kłamstwa jest podob...

Alighieri Dante
Prawda do kłamstwa jest podobna z twarzy.