Prawda jako uczciwa niewiasta ...

Piotr Skarga
Prawda jako uczciwa niewiasta w lada sukni jest przyjemna; nieprawda jako nierządnica szatami, słowami się pstrymi przybiera.