Prawdę swą należy mówić...

Stefan Żeromski
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.