Przed trzydziestu laty szoferz...

Janina Ipohorska
Przed trzydziestu laty szoferzy jeździli tak samo na wariata jak i dziś, tylko, że konie były wówczas rozsądniejsze.