Przyczyną każdego zjawis...

Andre Malraux
Przyczyną każdego zjawiska w sztuce jest inne zjawisko w sztuce, a nie natura.