Przyjacielem Plato, lecz więk...

Arystoteles
Przyjacielem Plato, lecz większą przyjacółką prawda.