Przyjaźń trwa dzień, niewol...

babilońskie
Przyjaźń trwa dzień, niewola wieczność.