Przyjemność jest sama przez ...

Jeremy Bentham
Przyjemność jest sama przez się dobrem, a cierpienie złem.