Wyniki dla zapytania: "Piękną mową jest ta, którą rozumie prosty lud i którą cieszą się wybrani" (przysłowie arabskie) Jak rozumiesz to przysłowie? Przedstaw swoje stanowisko i uzasadnij je.