Radio w izbie, świat na przyz...

polskie
Radio w izbie, świat na przyzbie.