Radość jest jak kamień, kt...

Radość
Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi.