Religia mająca przemawiać do...

Charles Louis Montesquieu
Religia mająca przemawiać do serca musi dawać wiele rad, a mało nakazów.