Różnica między Polakiem a F...

Witold Gombrowicz
Różnica między Polakiem a Francuzem polega na tym, że jeden lubi kobietę rozebraną, a drugi nagą.