Roztropność jest nieodłącz...

Charles Caleb Colton
Roztropność jest nieodłączną towarzyszką mądrości, ale z geniuszem nie nawiązuje nawet przelotnej znajomości.