Rozum mistrzem wszechrzeczy, c...

Wacław Potocki
Rozum mistrzem wszechrzeczy, czas mistrzem rozumu.