Są trzy rodzaje reżyse...

Jean Cocteau
Są trzy rodzaje reżyserów: mądrzy, pomysłowi i większość.

Najczęściej szukane:

Montherlant ,   kto ,   ogień ,   Śmietana ,   bi ,   Aforyzmy ,   james alen ,   james allen ,   james allen ,   licho ,