Sądź muła według chodu, we...

abisyńskie
Sądź muła według chodu, według pracy - sługę.