Sami nakładamy sobie na głow...

abisyńskie
Sami nakładamy sobie na głowę turban z węża.