Samo myślenie jest jeszcze ba...

angielskie
Samo myślenie jest jeszcze bardzo dalekie od poznania.