Seks jest jednym z dziewięciu...

Henry Miller
Seks jest jednym z dziewięciu argumentów za reinkarnacją. Pozostałe osiem można pominąć.