Sięgaj ręką szybko do kapel...

duńskie
Sięgaj ręką szybko do kapelusza, a powoli do sakiewki.