Siła polityczna wyrasta z luf...

Mao Zedong
Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu.