Słowo — jest czynu test...

Cyprian Kamil Norwid
Słowo — jest czynu testamentem; czego się nie może czynem dopiąć, to się w słowie testuje — przekazuje...