Śmierć stanowi nowe narodzi...

Johann Gottlieb Fichte
Śmierć stanowi nowe narodziny i jest przejawem i manifestacją spotęgowanej siły wyższego życia.