Śnieć w ziarnie trzeciemu zb...

polskie
Śnieć w ziarnie trzeciemu zbiorowi dogryzie.