Sprawiedliwość księcia jest...

arabskie
Sprawiedliwość księcia jest dla narodu ważniejsza od pomyślnych zbiorów.