Stary mąż i młoda żona ...

wietnamskie
Stary mąż i młoda żona — to ludzie nieszczęśliwi, stara żona i młody mąż — to dług miłości do spłacenia,