Sukces bywa również karany: ...

Sukces
Sukces bywa również karany: trzeba spotykać się z ludźmi, których przedtem można było ignorować.

Najczęściej szukane:

cera ,   piękna kobieta ,   dal,dal ,   magierka ,   pole ,   tarcza ,   tarcza ,   różą ,   ... nogi ziemi ,   w każdej kobiecie.... ,