Świat bez kobiety byłby jak ...

Kobieta
Świat bez kobiety byłby jak ogród bez kwiatów.