Świat jest pełen niesprawied...

Thomas Stearns Eliot
Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek.

Najczęściej szukane:

zamek ,   sobie śpiewam a muzom ,   starość ,   strzelec ,   mężczyzna ,   krem ,   Okoń ,   okoń ,   myśl feliksa rajczaka ,   kaganiec ,