Sympatia lub nienawiść odmie...

Blaise Pascal
Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości.