Szatani są zwsze przeciw sobi...

armeńskie
Szatani są zwsze przeciw sobie, ale są zgodni, gdy chodzi o zgubę człowieka,