Szczęście pozostaje w stosun...

Zofia Nałkowska
Szczęście pozostaje w stosunku prostym do tego, co daje się w swojej miłości, nie zaś do tego, co się w miłości odbiera.