Szczęście pozostaje w stosun...

Zofia Nałkowska
Szczęście pozostaje w stosunku prostym do tego, co daje się w swojej miłości, nie zaś do tego, co się w miłości odbiera.

Najczęściej szukane:

deville ,   locke ,   kota ,   baba ,   Oko boga ,   spencer ,   policja ,   pryszcz ,   pryszcz ,   wyprysk ,