Szczęście to zdolność wyko...

Szczęście
Szczęście to zdolność wykorzystania tego, co zostało ci dane.