Szczurowi przejadły się orze...

plemienia Twi
Szczurowi przejadły się orzechy palmowe.