Szewc szewca i garncarz garnca...

polskie
Szewc szewca i garncarz garncarza robotę gani i spotwarza.