Szkodliwość filmów porn...

Luis Bunuel
Szkodliwość filmów pornograficznych polega na tym, że uśmiercają całą tajemnicę erotyzmu.

Najczęściej szukane:

upadek ,   królik to cywil ,   podlewska ,   skibinska ,   stare ,   Nie istnieje droga do szczęścia ,   podłość ,   kiwi ,   Farba ,   malować ,