Szkoła była i jest anormalno...

Emil Zegadłowicz
Szkoła była i jest anormalnością młodości, zakładem psychiatrycznym. Wszystko złe, cała udręka ciążąca nad naszym życiem, to remanenty szkoły.