Ta, która kocha się w zwierc...

Feliks Feldheim
Ta, która kocha się w zwierciadle, nienawidzi kuchni.