Tak jak nie ma odwrotu od socj...

Wojciech Jaruzelski
Tak jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak nie ma powrotu do błędnych metod i praktyk sprzed sierpnia 1980 roku.