Tak prawdę mówiąc najpiękn...

Stanisława Fleszarowa - Muskat
Tak prawdę mówiąc najpiękniejsze w życiu człowieka są właśnie chwile, kiedy wcale o duszy nie myśli.