Tezy obrony można niekiedy o...

Gilbert Keith Chesterton
Tezy obrony można niekiedy oprzeć na łysinie prokuratora.