Trudno stworzyć udany związe...

Wojciech Bartoszewski
Trudno stworzyć udany związek bez pierwiastka nadziei.