Trzeba działać jak człowiek...

Henri Bergson
Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu.